Speciaal Club

Langshan Fokkers
 Bent u ook in de ban geraakt van dit prachtige ras en wilt u lid worden van  onze vereniging dan stuurt u een mail met uw gegevens (naam, adres,  woonplaats en tel.nr en E-mail adres)

  

 naar Gert Roelofs  g.roelofs@solcon.nl


 De contributie bedraagt €17,50 per jaar, dit kunt u overmaken op

 
 Bankrekeningnr : NL39RABO0175470898,  tnv Langshanclub E.Rouwhorst                          ovv contributie


   

Lidmaatschap