Speciaal Club

Langshan Fokkers
De Langshankriel


De langshankriel  is geen oorspronkelijk kriel ras.

Het is een dwergvorm van de Langshan.De Duitse fokker Joh. Heermann fokte het ras als eerste. Hij gebruikte hiervoor Zwarte cochin, zwarte Javakrielen, langshan en  berkenkleurige Moderne Engelse Vechtkrielen en zwarte boerenkrielen.In 1910 toonde hij de eerste dieren op een show.Dit waren zwarten. De witten volgenden al spoedig.

Hij had een ras in gedachten die moest opvallen door zijn elegantie, hoog gesteld en een strakke oplopende ruglijn.In de loop der jaren zijn ze nogal wat verbeterd.

TypeHoog gesteld met lange en uit het lichaam tredende dijbenen(dus goed zichtbaar) door de glad aanliggende bevedering lijken ze nog langer en dunner. De benen staan evenwijdig aan elkaar, dus geen X of O benen.Glad aanliggende bevedering.Mooie oplopende rechte ruglijn.Deze mag niet hol of bol zijn en begint waar de halskraag eindigt. De hennen laten dit beter zien door de iets andere staartvorm bij de hanen.De staartstuurveren bij de haan worden goed afgedekt door de sikkels, bijsikkels en staartdekveren.

 

Hierdoor zien we bij de haantjes iets meer ronding aan het einde van de staart. Van achteren gezien moeten beide geslachten een staart vorm hebben van een omgekeerde V en voldoende stevig zijn.Bij de haan is dit iets stomper ( bijna U vormig) dan bij de hen.


 Bij de haan is dit zo goed als volledig afgedekt door de sikkels en bijsikkels, en is de omgekeerde V iets stomper.

De omgekeerde V loopt naar onderen toe niet zo wijd uit als bij bv de wyandotte krielen. Het komt nogal eens voor dat de staartstuurveren slap zijn, deze hoeven niet zo lang te zijn, maar wel enige stevigheid hebben                

Van boven gezien zijn ze van voren even breed als van achteren.

Boven links een mooi gevormde haan rechts een mooie brede hen,


 de hen links is te smal in het zadel


De vleugels worden goed aangetrokken en tegen het lichaam zo goed als  horizontaal gedragen, maar mogen niet te lang worden.

De kop is klein en rond met een enkele kam met het liefst vijf tanden.

De kamhiel loopt bij de haan nagenoeg horizontaal.De oren zijn rood en iets langwerpig van vorm. De kinlellen zijn kort en mooi afgerond. De oog en pootkleur verschilt per kleurslag.


Aandachtspunten voor het showen


Om goede resultaten te behalen zullen de dieren enige kooitraining moeten hebben.Dieren die wat schuw zijn zullen zich niet goed tonen en vaak wat gedrukt staan en de vleugels wat laten zakken.Zoals eerder genoemd moet de ruglijn strak zijn.Een iets bolle rug is minder erg dan een holle rug. Raken we met een keurstok of hand de ruglijn aan dan staat een getraind dier bijna direct weer goed.         


                                                                                                 van de staart.                                                                                                        hoogte als het hoogste punt                                                                                                van de staart.                                                                                            komt de kop lager of op dezelfde                                                                                                         hoogte als het hoogste punt                                                                                                van de staart.                                                                                                staan.( dompen)Hierdoor                                                                                            komt de kop lager of op dezelfde                                                                                                         hoogte als het hoogste punt                                                                                                van de staart.                                                                                                      hoofd te laag of gaan voorover                                                                                                staan.( dompen)Hierdoor                                                                                            komt de kop lager of op dezelfde                                                                                                         hoogte als het hoogste punt                                                                                                van de staart.

                                                                                                       hoofd te laag of gaan voorover                                                                                                staan.( dompen)Hierdoor                                                                                            komt de kop lager of op dezelfde                                                                                                         hoogte als het hoogste punt                                                                                                van de staart.
De kop moet absoluut hoger dan de staart gedragen worden. Ideaal is dat 1/3 deel van de totale halslengte boven de staart uitsteekt.

Eigenschappen


Het is een uitzonderlijk tam ras. Als kuiken zijn ze van natuure erg nieuwsgierig en brutaal. Bij het voeren springen ze graag op je hand of in het bakje met voer.Als je hier op inspeelt en ze regelmatig eens ter hand neemt en ze aanraakt scheelt dit in het trainen voor de show. Vaak hoef je er maar weinig meer voor te doen .


Verder zijn ze gehard.Naast de showkwaliteiten kun je rekenen op een goede ei productie. Ze leggen mooie grote eieren. De dieren zijn met weinig ruimte tevreden, maar net als iedere andere kip hebben ze graag een uitloop naar buiten tot hun beschikking.Hoewel broedsheid per kleur wat verschilt zijn het goede broeders en prima zorgzame moeders.Kleurslagen


Zwart, wit, berken, goudberken, blauwgoudberken, gestreept en rood

De oogkleur is bij de zwarten, berken, goudberken, blauwgoudberken en gezoomd blauwen zwart.De beenkleur is bij deze kleurslagen zwart tot zwartblauw.

De witten hebben bruinrode ogen en de pootkleur is licht leiblauw ( let hierbij op marmerogen, de ogen zijn dan gevlekt door pigment tekort)


Wat vroeger de koekoekkleur was is op verzoek van de speciaalclub verandert in gestreept, oogkleur is hier oranjerood en de beenkleur wit tot lichtgrijs.

De roden hebben oranjerode ogen en blauwe benen.


Verderop op de site een uitgebreidere beschrijving van de kleurslagen met bijbehorende foto’s     Ook dragen ze soms hun

     hoofd te laag of gaan voorover

     staan.( dompen)Hierdoor

     komt de kop lager of op dezelfde

     hoogte als het hoogste punt

     van de staart.