Speciaal Club

Langshan Fokkers       Clubdag LFSC 2016

Clubdag 2016.


  Zaterdag 1 oktober  2016 hebben we onze jaarlijkse clubdag  gehouden in De Tapperij te Ruurlo. We zijn een kleine vereniging, daarom waren we blij met de aanwezigheid van tweeaspirant leden namelijk de heer Peter Bennebroek uit Neerkant en de heer Wim van Manen uit Hemrik. Peter houdt zich bezig met de kleurslagen  zwart en gezoomd blauw en Wim wil beginnen met de kleurslag gestreept.

 Na de jaarvergadering naar de meegebrachte Langshan Krielen, maar liefst 47 stuks, voor de traditionele   beoordelingswedstrijd en de bespreking van de dieren.

  Van de erkende kleuren waren rood, goudberken en gestreept helaas niet aanwezig. Hopelijk volgend jaar wel.   Zo vroeg in het seizoen zijn de meeste dieren nog niet in optimale showconditie, maar ze geven wel hoop voor  het komende tentoonstellingsseizoen.

  Wat opviel: Bij de zwarte  hennen liet Peter Bennebroek een hele mooie hen zien.

  In blauw gezoomd waren de meeste dieren nog niet geheel doorgeruid. Toch zag ik een veelbelovende haan en  hen in de kooien.

  De meeste berken hennen waren al in tentoonstellingsconditie en van een zeer goede kwaliteit.

  De verrassing van de dag was de kleurslag blauwgoudberken. Maar liefst 4 hanen en 3 hennen maakten hun opwachting.De kwaliteit van deze zeldzame kleurslag was hoog. Ons Duitse lid Wilfried Bohne liet een zeer  fraaie haan en hen zien. Ook de haan van de Combinatie Roelofs mocht gezien worden.


 Onze clubshow is ook dit seizoen weer ondergebracht bij de Noordshow in de TT-Hall te Assen op 5, 6 en 7 januari 2017. Ik reken op veel inzendingen.Ik wens iedereen een goed showseizoen en tot ziens in Assen.

 Anno Prins.


  Waar zijn in Duitsland veel Langshan Krielen te zien?


  Op de clubshow, die wordt gehouden bij ons lid de heer Wilfried Bohne, zullen ongeveer 250 Langshan Krielen te bewonderen zijn. Datum 22 en 23 oktober 2016.Het adres van de tentoonstelling is Speckendamm 25,  32351 Stemwede-Oppenwehe (ligt in de buurt van Osnabruck).

 

 Op 11, 12 en 13 november 2016 wordt in Rheinberg (net over de grens bij Arnhem) een grote show  georganiseerd. Meer dan 10.000 dieren worden verwacht, waarvan circa 100 Langshan Krielen.Het adres is  Messe Rheinberg, An der Reinberger Heide 5, 47495 Rheinberg. Op 22 en 23 oktober 2016 hield de Duitse speciaalclub van Langshan Krielen haar clubshow

 in Stemwede-Oppenwehe. De show werd op een bijzondere locatie gehouden namelijk thuisbij

 ons lid Wilfried Bohne. Ruim 250 krielen waren te bewonderen en alle in Duitsland

 erkende kleurslagen waren aanwezig.Hoewel de Duitse standaard gelijk is aan de onze,  

 wordt op bepaalde onderdelen meer en op andere minder nadruk gelegd dan bij ons.

 Vooral de afdekking van de staart bij zowel de hanen als de hennen is belangrijk onderdeel

 bij vaststellen van het predicaat. Meestal wordt 1 punt in mindering gebracht, als de

 keurmeester een betere afdekking als wens heeft. Een ander verschil is de waardering

 van de stelling. Dit is bij ons een belangrijk onderdeel, maar in Duitsland wordt hier

 minder de nadruk op gelegd.Bij de zeldzame kleurslagen, bijvoorbeeld rood en gestreept,

 wordt sterk rekening gehoudenmet wat op dit moment mogelijk is. Door deze wijze van

  beoordelen vallen er in Duitsland regelmatig U’s in de zeldzame kleurslagen.De zwarten openden

 de show met 21 hanen en 29 hennen. Naast de staartafdekking zijn eenkevergroene glans en

 een donkere oogkleur belangrijke onderdelen van de beoordeling.In Duitsland zien we vaak in

 onze ogen te forse dieren, die een hoge bekroning krijgen. Opvallend was dat de hanen en

 hennen van een normale grootte bovenaan stonden.Betekent dit een aanpassing van de fokrichting? Ik hoop van wel.Bij de witten waren 9 hanen en 14 hennen te bewonderen.

 De hanen vielen me tegen,wat fors van lichaam, nog niet klaar in bevedering en moet witter in de sierbevedering (te gelig) is wat mij opviel. De meeste hennen lieten vooral in type en stelling

 een goede indruk achter. Na de witten kwamen 11 blauwe (gezoomd) hanen en 19 hennen.  

 Bij de hanen kwam het verschil in waardering tussen staartafdekking en stelling duidelijk naar voren. De U 97 haan had naar onze begrippen een hogere stelling moeten hebben. De buurman een jonge haan van Gerrit Laarman blonk uit door een hoge stelling, maar de staartafdekkingdrukte

 het predicaat naar ZG 95. De doorsnee kwaliteit van de hennen was goed, maar de absolute topper ontbrak. Wat opviel is, de blauwe kleur mag in Duitsland iets donkerder zijn dan bij ons. Dit staat een F 96 of ZG 95 niet in de weg.De roden zijn bij ons een zeer, zeer zeldzame. Hopelijk zijn ze

 te zien op onze komende clubshow. Ook in Duitsland is het een zeldzame kleurslag. Drie inzenders hadden 8 hanen en 11 hennen ingezonden. De keurmeester had bij zijn beoordeling echt rekening gehouden met wat mogelijk is bij deze kleurslag. Deze positieve benadering zorgde voor een F 96

 bij zowel de hanen als de hennen. Een mooi oplopende rug-staartlijn en een hoge stelling zijn

 de grootste problemen en uitdagingen van deze kleurslag. De kleurslag goudberken is de laatste jaren sterk in kwaliteit en kwantiteit gedaald. De grootste problemen zijn de kleur boven op de kop te donker, teveel borstzoming. Ook type en stelling laten te wensen over. Het hoogste predicaat was ZG 95 voor een haan en voor een hen.Zeer verrassend vond ik het aantal inzendingen van de kleurslag blauwgoudberken namelijk 30 door 6 inzenders. Type en hoge stelling vielen op bij de hanen. De blauwe kleur was gemiddeld iets aan de donkere kant. Wilfried Bohne had met F 96 de winnaar. Bij de meeste hennen had de stelling hoger mogen zijn. De blauwe kleur was egaal, maar naar onze begrippen aan de donkere kant. Wat opviel, een aantal hennen liet een fraaiedonkerblauwe zoming zien, waarop de fokkers van blauw gezoomd jaloers zijn. Ook bij de hennen had Wilfried Bohne mooiste met een U 97.De berken waren met 14 hanen en 21 hennen vertegenwoordigd. De stelling van de hanen zou ik ten opzichte van de lichaamsgrootte graag hoger zien. In Duitsland mag de borstzoming beduidend minder ver doorlopen dan bij ons. Verder dan onderkant van de halskraag geeft al snel 2 punten aftrek. Donkere oogkleur, donkere beenkleur en verzilvering waren bij de meeste hanen in ZG-kwaliteit aanwezig. De meeste hennen van deze kleurslag mogen in onze ogen een hogere stelling hebben. Het begint bijna eentonig te worden, want de winnaar bij de hanen en de hennen was Wifried Bohne met respectievelijk een F 96 en een U 97.De belangstelling voor de gestreepte kleurslag neemt weer toe. Er waren 8 hanen en 13 hennen ingezonden door 5 fokkers. Bij zijn beoordeling had de keurmeester rekening gehouden met wat op dit moment mogelijk is in deze kleurslag. Deze positieve benadering zorgde voor een U 97 bij de hanen en de hennen. Het grootste probleem op dit moment bij zowel de hanen als de hennen is het te forse lichaam. In Duitsland zijn buff, wit zwartcolumbia en blauwberken erkende kleurslagen bij de Langshan Krielen. De buffs zijn zeldzaam in Duitsland slechts 1 inzender, die 4 dieren had ingezonden. Wit zwartcolumbia en blauwberken hen zijn jonge kleurslagen, waarvoor de belangstelling aan het groeien is. Bij de blauwberken hennen kreeg een zeer fraaie hen een U 97.Op deze clubshow hadden 3 van onze leden ingezonden, namelijk Gerrit Laarman, Edwin Rouwhorst en ondergetekende. We hadden geen winnaars, maar met 2x F, 5x ZG 95, 8x ZG 94 en 2x ZG 93 hielden we ons zeer goed staande in dit Duitse geweld.Tot slot wie informatie wil over kleurslagen en/of fokkersadressen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.


 Anno Prins.    Clubshow 2016 van de Sonderverein der Zwerg-Langschan Zuchter